BINNENKORT MEER INFORMATIE!

Behoud van authenticiteit van de Beyart

30 juni 2021

Aanpassingen en afbraak van elementen gebeuren slechts punctueel. Er wordt altijd een goede afweging gemaakt over noodzakelijke ingrepen, en de ingrepen die zullen worden gedaan, maken dat andere belangrijke elementen op het erfgoed behouden kunnen worden. 

Dit geldt ook voor de historische structuren, materialen en detailleringen. Zo veel mogelijk van deze elementen zullen, waar mogelijk, behouden blijven. Echter zullen, indien hier toch aanpassingen aan moeten worden gedaan, materialen zo veel mogelijk worden hergebruikt om een samenhangend totaalbeeld te kunnen realiseren. 

Het streven is om bestaande detailleringen te behouden en te herstellen. Als details moeten worden aangepast, zullen overeenkomstige technieken en materialen worden toegepast om de authenticiteit te kunnen bewaken. 

news1.png