BINNENKORT MEER INFORMATIE!

De meest gestelde vragen

Op 14/21/28 juli en 4 augustus 2021 hebben wij de deuren van het Poortgebouw aan de Brusselsestraat geopend voor de omgeving om kennis te komen maken met de plannen. Tijdens deze bijeenkomsten was er ook ruimte om vragen te stellen, en ook via de website hebben wij vragen over de plannen mogen ontvangen. 

De meest gestelde vragen hebben wij hieronder op een rijtje gezet voor u.

Vraag 1: Wat is het verwachte traject van de revitalisatie?

In oktober is de beoogde start van de eerste fase van de revitalisatie, de renovatie van het Voorhuis aan de zijde van de Brusselsestraat. De fasering voor de realisatie van het toekomstige woonzorglandschap is op dit moment nog niet definitief, dat wordt op dit moment nader uitgewerkt en is afhankelijk van de voortgang in het bestemmingsplantraject. Echter is beoogd de gehele revitalisatie van woonzorglandschap De Beyart eind 2024 gereed te hebben. 

Vraag 2: Welke invloed zal de nieuwbouw aan de kant van hoogfrankrijk hebben op Hoogfrankrijk, met betrekking tot; groen/bomen, privacy en logistiek?

Groen/Bomen: 

De nieuwbouwblokken aan de kant van Hoogfrankrijk zullen op ten minste 6 meter van de monumentale muur worden geplaatst en vanaf maaiveld ten hoogste 3 bouwlagen hoog zijn, behoudens het gebouw direct naast de Masters. Dit gebouw zal 'in de muur' geplaatst worden, maar wel ook maximaal 3 bouwlagen hoog zijn. Door de afstand die tussen de nieuwbouw en de muur wordt gehandhaafd, is het mogelijk om veel van de bestaande bomen in de tuinen te behouden. De positionering van de gebouwen is voor een belangrijk deel tot stand gekomen op basis van de locaties van de meest monumentale bomen, zoals de Vleugelnoot, de grote boom die pontificaal op de grashelling staat. 

Privacy:

Ook is voor de positionering het effect op Hoogfrankrijk van wezenlijk belang geweest, daarom is slechts één gebouw direct aan Hoogfrankrijk geplaatst en de rest op een redelijke afstand. Zeker het gebouw naast de Masters zal zijn primaire oriëntatie richting de tuinen van De Beyart hebben en niet richting Hoogfrankrijk om zoveel mogelijk de privacy van de bewoners aan Hoogfrankrijk te respecteren. Op dit moment is echter nog slechts sprake van volumestudies, deze worden nog uitgewerkt naar concrete gebouwontwerpen. 

Logistiek: 

Tijdens de verbouwing van het Voorhuis zal de aanvoer van goederen zoveel mogelijk via de Brusselsestraat gaan met kleinere vervoersmiddelen. Incidenteel zal, tijdens deze fasse, via Hoogfrankrijk worden bevoorraad. Tijdens de bouw van de nieuwbouwvolumes aan de kant van Hoogfrankrijk, zal de aanvoer via Hoogfrankrijk worden gedaan. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd om een oplossing te bedenken voor het wegdek, om de overlast van vrachtverkeer voor de buurt te beperken. Indien de uitwerking hiervan concreet is, komen we hier bij u op terug. 

Vraag 3: Voor wie is het mogelijk om op De Beyart te gaan wonen? 

De Beyart wordt een woonzorglandschap en behoudt haar zorgfunctie. De huidige Stichting Woonzorgcentrum De Beyart blijft hier gehuisvest en richt zich primair op de zwaardere psychogeriatrische en somatische zorg. Naast deze Stichting zal het overige aanbod aan zorgappartamenten in de particuliere huur aangeboden worden voor diverse, maar zeker ook lichtere, zorgbehoeften. Voorwaarde is dat er sprake is van geïndiceerde zorg bij één van de bewoners en men ouder is dan 55 jaar. 

Het gehele complex is reeds in eigendom bvan de zorgvastgoedbelegger Pierval Santé, vandaar dat de zorgwoningen enkel worden aangeboden in de verhuur. Voor meer informatie om intrek te nemen in het huidige woonzorgcentrum De Beyart, kun u terecht op de website van het woonzorgcentrum: www.debeyart.nl